Foto's
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Terug


Boerenzwaluw  Hirundo rustica  © Luc Declerck


Reeds in de 2de helft van maart keren de eerste Boerenzwaluwen uit Afrika terug. In Vlaanderen broeden 20.000 tot 30.000 paartjes.

Er wordt vooral genesteld in boerderijen, maar broedsels onder bruggen (bij beken) en in garages werden eveneens vastgesteld.

De jongste decennia is het aantal paartjes sterk afgenomen. Als oorzaken gelden een vermindering van het aantal boerderijen en het aantal insecten, de modernisering van de landbouw, de oprukkende verstedelijking en verslechterde overlevingsvoorwaarden in de overwinteringsoorden. De soort geniet bij vele landbouwers een zekere sympathie.

De terugtrek verloopt van augustus t/m oktober.
 

© Erik Toorman

 

© Erik Toorman


Terug

Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt