Foto's
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Terug


Bijeneter  Merops apiaster  © Regis Nossent


Deze Bijeneters werden in mei 2004 te Wachtebeke, ver buiten ons studiegebied dus, gefotografeerd.

De soort is sinds 1994 een onregelmatige broedvogel in België. Eerder telde ons land mislukte broedsels en broedpogingen.

Dankzij een enkele waarneming behoort de soort ook tot de avifauna van Noordwest-Brabant. Het gaat om telkens 2 ex. die zowel in juni 1962 als in juni 1964 te Elewijt werden gezien. Bijeneters zijn vooral in zandafgravingen te verwachten.

De Bijeneter is een Belgische beoordeelsoort. Gevallen dienen te worden voorgelegd aan het BAHC (Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité) of aan de CH (Commission d’Homologation). Homologatieformulieren kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de vogelwerkgroep.

Terug

Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt