Foto's
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Terug


Scholekster  Haematopus ostralegus  © Erik Toorman


Koppel hierboven gefotografeerd tijdens de voorjaarstrek in het Brucargobekken te Machelen (2009).

Scholeksters zijn van nature kustvogels, maar palmen al meerdere decennia, zeer geleidelijk, het Vlaamse binnenland in.

De eerste waarnemingen in de regio dateren van november 1939 te Relegem.

Sinds 1990 mogelijk reeds enkele jaren eerder broedt de soort nagenoeg jaarlijks in het grensgebied Vilvoorde-Grimbergen-Eppegem.

De jongste jaren consolideerde zij zich als een standvastige broedsoort. Zowel in 2002 als 2003 konden in NW-Brabant 3 broedgevallen bewezen worden.
Maar het rele aantal broedparen moet hoger liggen (bedraagt waarschijnlijk 5 tot 12).
Dit wordt afgeleid uit de meerdere waarnemingsplaatsen in volle broedseizoen (waar niet naar broedsels op zoek wordt gegaan) en uit het perfecte afschermingsgedrag van oudervogels die met jongen zitten.
Soms is er veel geduldig en discreet observatiegedrag nodig om een broedbewijs te vinden.

Regionaal is de Scholekster vooral een zomervogel. Winterwaarnemingen (en zelfs overwinteringsgevallen) zijn echter steeds mogelijk en nemen de laatste jaren toe.
 

© Erik Toorman


Terug

Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt