Foto's
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Terug


Slobeend  Anas clypeata  © Erik Toorman


Deze mooi ogende grondeleend plaatst ons voor een mysterie: broedt zij (nog) in Noordwest-Brabant of niet?

In 2002 ontbrak in volle broedseizoen gedurende 2 maanden elke waarneming.
In elk geval kon in de 21ste eeuw geen enkel broedgeval worden bewezen, ondanks “broedverdachtheid” te Zemst en Grimbergen in 2003.
Er is in de regio nochtans een aanbod aan geschikte broedbiotopen, die bestaan uit stilstaand, ondiep water met oevervegetatie.

Mogelijk zitten ook de winterse aantallen wat in het “slop”, met bv. een opmerkelijke achteruitgang van deze soort in de Vilvoordse wachtbekkens.
Ook werden na 1986 nauwelijks nog Slobeenden aangetroffen op het Zeekanaal tijdens strenge winters.
In de nieuwe eeuw zaten in de periode november-maart groepen van hooguit 20-79 vogels in Opwijk, Meise, Hofstade en Zemst.

Onderstaande foto's tonen respectievelijk een mannetje in eclipskleed en een wijfje. Daaronder een wijfje op het grotendeels dichtgevroren Vogelzangbekken te Melsbroek, waar deze soort zeer zelden wordt waargenomen (december 2007). De laatste foto toont het typische groepsfoerageergedrag waarbij de vogels in een spiraal rondzwemmen.
 

© Erik Toorman

 

© Erik Toorman

 

© Erik Toorman

 

© Erik Toorman


Terug

Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt