Foto's
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Terug


Steenloper  Arenaria interpres  © Jean-Pierre Verduystert


Deze geboekstaafde kustvogel is een zeldzame klant in onze regio. Maar het feit dat hij er toch vijfmaal werd waargenomen, bewijst dat de soort ook doorheen het binnenland trekt. Alle geobserveerde vogels waren enkelingen.

Uit de periode 1943-1994 situeerden zich 4 gevallen in het voorjaar. Ze waren afkomstig uit Hofstade, Vilvoorde en Grimbergen en deden zich voor tussen 28 april en 14 mei. Eenmaal (1978) was er een verblijf van 5 dagen, wat “langdurig” genoemd mag worden.

Het enige gegeven van de 21ste eeuw was een onverwachte winterwaarneming aan het insteekdok te Grimbergen op 12 december 2002.

Doortrekkende Steenlopers in Vlaanderen zijn vooral Euraziatische broedvogels die in Afrika overwinteren, maar wellicht ook broedvogels van Canada en Groenland.

De bovenste twee foto's tonen het winterkleed; de onderste het zomerkleed.
 

© Luc Declerck

 

© Erik Toorman

 

© Erik Toorman


Terug

Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt