Foto's
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Terug


Smient  Anas penelope  © Karl Vanginderdeuren


De Smient is een van de eenden die niet echt gedijt in onze regio, wat waarschijnlijk te verklaren is door de aanwezigheid van geschiktere overwinteringsbiotopen in plaatsen en plassen die net buiten ons studiegebied vallen – zoals bijvoorbeeld het Mechels Broek.

De soort is voor Noordwest-Brabant een regelmatige wintervogel, maar dus in bescheiden aantal.

Op het Zeekanaal komt de Smient tijdens strenge winters en vorstprikken voor.

In de periode 2002-2003 werden waarnemingen verricht aan het Opwijkse wachtbekken Heistergem, in de Plantentuin van Meise, in het Bloso-domein te Hofstade, op de Weerdse visvijver, in het Bos van Aa te Zemst en op de Vilvoordse wachtbekkens op de Woluwe.

In geen van beide jaren werd een groep vastgesteld van meer dan 24 vogels.

Nog voor beide jaren samen werd de vroegste vogel vastgesteld op 10 september en de laatste op 9 maart.
Tenminste één verbluffende datum buiten beschouwing gelaten: op 13 juli 2003 doken plots 7 ex. op te Zemst – allicht een geval van postjuveniele dispersie.

De foto hieronder toont een groepje in eclipskleed in de Woluwewachtbekkens te Vilvoorde (najaar 2007).
 

© Erik Toorman


Terug

Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt