DIALECTNAMEN

Coördinator:
René De Boom
E-mail: R.A.DeBoom@telenet.be

Sinds 2006 verzamelt René De Boom een lijst van dialectnamen voor onze vogels die in Noordwest-Brabant worden gebruikt. De voorlopige lijst vind je hieronder. Aanvullingen van harte welkom bij RenĂ©.

Lijst dialectnamen vogelsVWG Noordwest-Brabant