OEVERZWALUW

Regionaal coördinator:
René De Boom
E-mail: R.A.DeBoom@telenet.be

Oeverzwaluwen Riparia riparia zijn vindingrijke broedvogels. Toch stellen ze specifieke eisen aan hun biotoop. En dat biotoop is snel aan bedreiging en verstoring onderhevig. Dus gaan we de beestjes een pootje helpen. Wanden voor de Oeverzwaluw… het is meer dan alleen maar een idee.

Al enkele jaren volgt Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant de oeverzwaluwpopulatie in het Bos van Aa in Zemst op. Samen met de groeve-uitbater worden er afspraken gemaakt om deze kolonie zo goed mogelijk te beschermen. Jaarlijks ringen vrijwilligers de aanwezige vogels op het nest.
In 2006 verleende de vogelwerkgroep zijn medewerking aan een wand te Vilvoorde, en aan het afgraven van een broedwand te Zemst met onmiddellijk succes: in geen tijd maakten 10-tallen Oeverzwaluwen er nieuwe nestopeningen.
Ook in Grimbergen wil de vogelwerkgroep kansen bieden aan deze kwetsbare zwaluw. Samen met de gemeente wordt er gekeken of het mogelijk is een nieuwe oeverzwaluwenwand aan te leggen. De plannen zijn inmiddels flink opgeschoten. De hele opzet past perfect in het project Biodiversiteit in jouw Straat van Natuurpunt. Met dit project wil Natuurpunt 10 concrete soortbeschermingsprojecten in Vlaanderen steunen, samen met het Electrabelfonds voor de bescherming van het leefmilieu, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Grimbergse wand voor Oeverzwaluwen werd inmiddels erkend als één van de 10 winnende projecten in Vlaanderen. Inmiddels heeft de VWG de sensibiliserende folder Een wand voor de oeverzwaluw gepubliceerd.

Klik hier voor bijkomende informatie over de Acties voor Oeverzwaluwen van het Natuurpunt project Biodiversiteit in jouw gemeente.


Rapporten
Ringwerk Oeverzwaluwen 2005
Ringwerk Oeverzwaluwen 2006
Details Ringwerk Oeverzwaluwen 2006
Overzicht Ringwerk Oeverzwaluwen 2003-2006
Jaarverslag Ringwerk Oeverzwaluwen Zemst 2006


VWG Noordwest-Brabant