WINTERSE WATERVOGELTELLINGEN

Regionaal coördinator:
Hans Van Brabandt
E-mail: van.brabandt@telenet.be

Vanaf de winter 2004-2005 coördineert de vogelwerkgroep dit project, dat in Vlaanderen sedert jaren een "klassieker" is.
Elke winter van oktober tot en met maart worden er zes tellingen georganiseerd. Deze tellingen vinden plaats in het weekend dat het dichts aansluit bij de 15de van de maand. Nieuwe tellers en eventueel nieuwe gebieden zijn steeds welkom. Indien er niet kan geteld worden op de vermelde dagen ,zijn tellingen van het gebied tijdens de week vóór of na het weekend ook bruikbaar in onze regio. Indien je niet vrij bent om een bepaald weekend te tellen geef dan een mailtje aan de coördinator zodat eventueel een vervanger je taak kan overnemen.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een internationaal project dat tot doel heeft over de landsgrenzen heen de waterpopulatie op te volgen.

De jaarlijkse teldata vallen dus steeds rond:Klik hier voor de Noordwest-Brabantse aantallen:


VWG Noordwest-Brabant