Verslag Activiteiten
Selecteer activiteit :


Op 08/06/2019 trokken wij weliswaar in verschillende groepen naar de Kalmthoutse heide. De groep bestond uit 11 volwassen en 4 enthousiaste kinderen.

Met een bang hart door de wind, zouden wij ja of nee de nachtzwaluwen horen en of zien.

Eerst een wandeling door de Heide, maar aan parking zuid stond nog een groep vogelspotters met een bekend gezicht Karel Boey.

Daar spotten wij Gekraagde roodstaart, grauwe en bonte vliegenvanger, enkele pimpelmezen en vink .
De groepen scheiden zich, en wij de heide in waar veel beheerswerken gebeuren en er ook een uitkijktoren gebouwd wordt.

Eerste gediscuteer, boompieper of graspieper, mijn eigen mening graspieper.
En in de verte zingende boompieper, verder winter taling, dodaars, kuifeend, 50 tal wilde eend, koekoek roepend, veel fitis te horen een veldleeuwerik, wulp alarmerend! waren wij te kort bij het nest of jongen wie weet? Op de plaatst van de kleine plevier geen leven te bespeuren.
In de lucht tierden de gierzwaluwen er maar op los .

Aangekomen op de plaatst van de nachtzwaluwen, een schouwspel van nachtzwaluw bij het nest. Daarna weer op nest zittend, en de andere nachtzwaluwen maar zingen en fladderen.

Naar de wagen stappend langs de verbindingsweg, gewone pad, heide kikker, rugstreeppad en 14 blije mensen.

Bedankt Geert voor de mooie avond.

Verslaggever Francis.

Deelnemers: Geert, Francis, Hans, Stephan, Hilde, Pascal, Brunhilde, Misj , nieuwkomers Willy en Elvire allen bijgestaan door de jeugd: Rune, Lars, Lentel en Romy
Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt