Verslag Activiteiten
Selecteer activiteit :


Een beperkt gezelschap van 5 vogelaars (Francis, Misj, Koen, Jaak en Hans) gaf present. De afwezigen hadden zich laten afschrikken door de ongunstige weersvoorspellingen eerder in de week, en de tijd van het jaar die - wat vogelwaarnemingen betreft – als weinig interessant beschouwd werd. Zoals gewoonlijk hadden de afwezigen evenwel ongelijk: het werd een zonnige wandeling bij zachte temperatuur en weinig wind. Meer dan 50 vogelsoorten wachtten ons op.

Al spoedig hoorden we meerdere Tjif-tjafs en Zwartkoppen die het zingen nog niet verleerd waren. Een Ijsvogel liet zijn roep horen. Op een eilandje in de kleine plas liep een Overloper, en verderop zwom een bedelende jonge Fuut. Enkele eenden gaven zich bloot, nog deels in eclips: Wilde Eend, Krakeend, Slobeend.

Verderop liet een Matkop zich even zien en horen. Een grote groep Kieviten vloog plotsklaps op, in het gezelschap van een Watersnip. Ze werden opgejaagd door een Slechtvalk die geruime tijd het gezelschap bleef verstoren. Meerdere Buizerds lieten zich opmerken, alsook een Sperwer die langdurig in discussie ging met een Zwarte Kraai.

Naar het einde van de wandeling toe lieten een Paapje en een Roodborsttapuit zich naast mekaar betrappen. Een vijftal trekkende Gele Kwikstaarten werden in extremis nog gezien.

In totaal werden 5,5 km afgelegd. In de Nekkersporthal werd de administratie afgewerkt.

53 vogelsoorten waargenomen: Houtduif - Columba palumbus; Buizerd - Buteo buteo; Zwartkop - Sylvia atricapilla; Roodborst - Erithacus rubecula; Knobbelzwaan - Cygnus olor; Meerkoet - Fulica atra;Turkse Tortel - Streptopelia decaocto;Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus; Sperwer - Accipiter nisus; Slechtvalk - Falco peregrinus; Krakeend - Anas strepera; Grote Bonte Specht - Dendrocopos major; Vink - Fringilla coelebs; Blauwe Reiger - Ardea cinerea; Wilde Eend - Anas platyrhynchos; Grauwe Gans - Anser anser; Boomkruiper - Certhia brachydactyla; Tjiftjaf - Phylloscopus collybita; Koolmees - Parus major; Groene Specht - Picus viridis; Huiszwaluw - Delichon urbicum; Fuut - Podiceps cristatus. Nijlgans - Alopochen aegyptiaca. Staartmees - Aegithalos caudatus. Boerenzwaluw - Hirundo rustica. IJsvogel - Alcedo atthis. Witte Kwikstaart - Motacilla alba. Kievit - Vanellus vanellus. Waterhoen - Gallinula chloropus. Grote Canadese Gans - Branta canadensis. Slobeend - Anas clypeata. Putter - Carduelis carduelis. Gele Kwikstaart - Motacilla flava. Spreeuw - Sturnus vulgaris. Kauw - Coloeus monedula. Halsbandparkiet - Psittacula krameri. Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus. Matkop - Poecile montanus. Zwarte Kraai - Corvus corone. Gaai - Garrulus glandarius. Paapje - Saxicola rubetra. Aalscholver - Phalacrocorax carbo. Roodborsttapuit - Saxicola rubicola. Winterkoning - Troglodytes troglodytes. Ekster - Pica pica. Pimpelmees - Cyanistes caeruleus. Oeverloper - Actitis hypoleucos. Fazant - Phasianus colchicus. Kuifeend - Aythya fuligula.
Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt