Verslag Activiteiten
Selecteer activiteit :


"Met 12 vogelliefhebbers waren we op onze afspraakplaats in Wolphaartsdijk, om de omgeving van het Veerse meer te verkennen.

Onder leiding van Geert kwamen we aan op onze eerste locatie, de Nieuwlandpolder. Daar zagen we een grote groep van wel 200 boerenzwaluwen,
foeragerend boven een aanplanting van luzerne, met in de omgeving een jagende bruine kiekendief en 2 boomvalken. Een viertal smientjes vlogen weg bij al dat geweld.

Iets verder, ter hoogte van de kijkhut van de Oost-Nieuwlandpolder, maakten de steltloper cursisten van Koen Leysen, beleefd plaats voor ons bij aankomst.
De eerste regenvlaag kan misschien ook de reden van hun vlucht geweest zijn. Van hieruit konden we inderdaad een brede waaier uit de catalogus van steltlopers observeren met als speciallekes: grote stern en geoorde fuut.

Ter hoogte van het Veerse meer en Middelplaten probeerden een groepje pijlstaarten ons op het verkeerde been te zetten met hun eclipskleed.

Een van de toppers van de dag kregen we te zien ter hoogte van Colijnsplaat / Beverland. Daar hoorden we belletjes rinkelen in het riet.
En ja hoor, een groepje van een 15 tal baardmannetjes liet zich prachtig bewonderen op de toppen van de rietstengels.
Tussendoor zagen we ook kleine karekiet en rietgors en zong een cetti?s zanger zijn lied.

Aan de andere kant van de weg walste een groepje kneutjes over de akker terwijl een groep van ongeveer 350 grauwe ganzen voorbij trok.

Verderop ter hoogte van Colijnsplaat/Wanteskuup, kregen we nog een lesje steltlopers van de ornithologische krakken onder ons, toen we in ??n beeld, krombekstrandloper, bonte strandloper en kemphaan te zien kregen.

Door al dat moois raakten we stilaan in tijdsnood, want we hadden op de middag afgesproken met Jean-Pierre en Jos?, om onze groep te vervoegen tijdens de middagstop in de Heerenkeet.

Na de middagpauze zagen we boven de slikken van Kerkvenne plotseling een grote gemengde groep van honderden goudplevieren en kluten verschrikt opvliegen.
Iets later zagen we de organisator van dit schouwspel uitrusten in het malse gras: een slechtvalk.

Op weg naar Westkapelle stopten we nog eens omdat Geert als een van de weinigen een goudplevier opgemerkt had in een omgeploegde akker. Bij nader toezien bleken het er het ruim 160 te zijn, Wat een camouflage!

Als toemaatje trokken we nog naar de begraafplaats van Westkapelle waar Johan ons in de regen op het verschil wees tussen de roep van een Tjiftjaf en bonte vliegenvanger.
Zijn stelling zou nog bewezen worden toen we ze beiden in het zicht kregen en hoorden.

Tijd om te gaan schuilen voor de regen, en bij een consumptie werd de soortenlijst ingevuld (105ex.) en geklonken op weer een prachtige ornithologische uitstap, met dank aan Geert en de aanwezigen.

Deelnemers: Stephan, Karel B.,Francis, Patrick, Jean-Pierre, Jos?, Elvire, Willy, Pascal, Misj, Luc, Johan,Rune en Geert. "
Verslag opgemaakt door Stephan De Rouck

Waargenomen soorten:
Fuut, Geoorde fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger, Lepelaar, Knobbelzwaan, Parkgans, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Pijlstaart, Zomertaling, Slobeend, Krooneend, Tafeleend, Kuifeend, Bruine kiekendief, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Kluut, Kleine plevier, Strandplevier, Bontbekplevier, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Steenloper, Scholekster, Grutto, Rosse grutto, Wulp, Kemphaan, Watersnip, Oeverloper, Witgat, Bosruiter, Tureluur, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Kanoet, Bonte strandloper, Krombekstrandloper, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grote mantelmeeuw, Visdief, Grote stern, Huisduif, Hotduif, Holenduif, Groene specht, Grote bonte specht, Veldleeeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Gele kwik, Heggenmus, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Cetti's zanger, Kleine karekiet, Braamsluiper, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaantje, Bonte vliegenvanger, Baardmannetje, Pimpelmees, Koolmees, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Roek, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Putter, Kneu en Rietgors
Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt