Verslag Activiteiten
Selecteer activiteit :


Wandeling en observatie’s in het “Biesbosch” in Nederland.

Met enige vertraging belanden sommige vogelaars aan de parking voor het Biesbosch. Zelfs in Nederland zijn er onverwacht al eens werken aan een autostrade en een brug over de rivier die een grote omleiding meebrengen.

Uiteindelijk zijn een vijftiental vogelaars present aan de ingang van een formidabel natuurgebied van ongeveer 6000 HA, iets waar wij in onze verstedelijkte omgeving slechts kunnen van dromen.

Geert, die de indruk geeft dat hij hier reeds de helft van zijn dagen heeft doorgebracht en dus het gebied door en door kent gidst on naar de beste waarnemingsplaatsen.

Op de eerste plaats, aan een groot meer, worden de telescopen, buiten op de meer gewone vogelsoorten, op een groep van wel 40 lepelaars, enorm veel krakeenden (12005 volgens Françis) knobbelzwanen en één kleine zwaan, in de verte een jonge visarend op het nest…

De volgende plaats met een prachtig zicht aan de Nieuwe Merwede laat specialisten discussiëren over dwergarend, wespendief, zeearend, enz…die in de verte rondtoeren. Ik geloof de specialisten, zelfs Françis.

Rond de middag belanden wij aan het Biesbosch museumeiland waar naast eten en drinken ook het museum kan bezocht worden.

Stipt op tijd vertrekt de “fluisterboot” en varen we in kanalen, spaarbekkens, in inhammen en tussen de vogels en hier en daar de andere fauna (kano’s en plezierbootjes).

Onderweg brengt de schipper een mooi verhaal over het ontstaan en de ontwikkelende plantengroei in dit uitgestrekt gebied.

Na deze boottocht vinden we nog enkele fijne uitkijkpunten die ons laten genieten van oa. zeearend, visarend, ooievaar, smienten, zilverreiger, enz…

Iedereen is zeer tevreden na zulke dag. Geert, bedankt voor het initiatief en organisatie! Ik denk dat iedereen thuis is aangekomen.

Waargenomen soorten :
dodaars, fuut, aalscholver, blauwe reiger, grote en kleine zilverreiger, ooievaar en zwarte ooievaar, lepelaar, knobbelzwaan, kleine zwaan, grauwe gans, canadese gans, nijlgans, brandgans, casarca , bergeend, parkeend, smient, krakeend, wilde eend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, wintertaling, midddelste zaagbek, wespendief, bruine kiekendief, sperwer, buizerd, torenvalk, visarend ,zeearend, dwergarend (?), waterral, waterhoen, meerkoet, kievit, scholekster, groenpootruiter,Kkkmeeuw, zilvermeeuw, grote en kleine mantelmeeuw, huisduif, holenduif, houtduif, ijsvogel, grote bonte specht, boerenzwaluw , huiszwaluw, oeverzwaluw, gele en witte kwikstaart, winterkoning, heggemus, blauwborst, cetti’s zanger, tjif tjaf, matkopmees, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, gaai, ekster, kraai, kauw, spreeuw, vink, groenling, putter

Vlinders :
koolwitje, dagpauwoog, atalanta, bont zandoogje

Libellen :
blauwe glazenmaker, lantaarntje

Zoogdieren :
ree, Bever

Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt