Verslag Activiteiten
Selecteer activiteit :


Om 08:00h gaven 9 vogelaars (m/v) present op de parking van sporthal de Dulpop in Bazel, deelgemeente van Kruibeke. Op het programma stond een vogelwandeling doorheen het zuidelijk deel van de polders van Kruibeke.
De weergoden waren ons gunstig gezind: bij de start van de 7 km-lange wandeling bedroeg de temperatuur 11 C , tegen het einde liep ze op tot 20 C in een stralende zon.

Reeds kort na de start liet een Sprinkhaanzanger zich horen, voor ieder van ons de eerste van het seizoen. Meerdere andere zangvogels waren voor de meesten nieuw voor dit seizoen: Gekraagde Roodstaart, Rietzanger, Fitis.
Blauwborsten en Cetti?s zangers waren alomtegenwoordig. E?n vrouwtje Bruine Kiekendief liet zich langdurig bewonderen, alsook meerdere steltlopers: Kluut, Wulp, Tureluur, Witgat, Oeverloper.

Traditiegetrouw werd in een lokale drankgelegenheid, in een stralende zon, de administratie afgewerkt. In totaal werden 65 soorten waargenomen. De grote afwezigen waren de Boerenzwaluwen.

Verslaggever: Hans

Deelnemers: Hans, Els, Hilde, Alain, Stephan, Guy, Jaak, Francis en Misj.

Soorten:
Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Ooievaar, Parkgans, Grauwe gans, Canadese gans, Nijlgans ? 50, Bergeend > 100, Parkeend, Krakeend, Wintertaling, Wilde eend, Slobeend, Kuifeend, Bruine kiekendief, Sperwer, Buizerd, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Wulp, Oeverloper,
Witgat, Tureluur, Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Huisduif, Houtduif, Holenduif, Groene specht, Grote bonte specht, Witte kwik, Winterkoning, Roodborst, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Zanglijster, Koperwiek, Cetti?s zanger, Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Vink, Groenling en Rietgors goed voor 65 soorten.


Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt