Verslag Activiteiten
Selecteer activiteit :


Welle 15 april 2018, Temp. 15°C, lekker lente zonnetje.

In Vlaanderen wordt 15 april ook wel "koekuitdag" genoemd, het tijdstip waarop de eerste Koekoek in de lente verschijnt. En ja hoor, we waren nog maar net aangekomen aan de Wellemeersen of hij liet zich reeds horen. Leuk, want voor de meesten van ons was dit de eerste di jaar.

Bij een aangenaam lente zonnetje werden we verwelkomd door onze vrienden van Natuurpunt Denderleeuw. Bruno De Bruyn zou ons rondleiden in dit mooie overstromingsgebied van de Dender.

Bijna onmiddellijk na ons vertrek, liet de Cetti ´s zanger zich horen. Iets verderop t.h.v. de weiden van Erembodegem horen we de krassende klanken van de Grasmus. Ja, de lente is duidelijk in ´t land.
Tussendoor passeren we ook vele zangposten van Zwartkop en Winterkoning. Langs de natte weiden naast de Dender vliegen Slobeenden, Wintertalingen en een Watersnip op.

Wat verder zien wij (Pascal Lahay,Francis en ondergetekende) een koppeltje Matkop - of Glanskop mezen nestmateriaal transporteren naar het nest. Ze laten zich echter niet horen, wat determinatie moeilijk maakt. Gezien we geen licht vleugelveld konden waarnemen , maar wel een kleine strakke bef, was Francis voor 95% zeker dat het om Glanskop mezen ging. Wie zijn wij om hem tegen te spreken !! er werd dus een koppeltje Glanskop genoteerd, maar wel moeilijk aanvaard door de beheerders van het gebied, gezien ze die hier nog niet geregistreerd hadden.

Wat verder kregen we nog een primeurtje voor dit jaar: het aflopend riedeltje van en Fitis.

Bijna terug aan de wagen werden we nog uitgewuifd door twee Grote Zilverreigers, zodat we weer mogen spreken van een maar dan geslaagde uitstap in een prachtig beheerd gebied.

Nogmaals dank aan onze vrienden van Natuurpunt Denderleeuw.

Deelnemers : VWG NWB:Nelly, Ivan, Misj, Francis, Pascal L.H., Stephan, Natuurpunt Denderleeuw: Bruno, Renee, Herman, Danny, Joost Meulemans en Joost Mertens

Waargenomen soorten : 61
Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Parkgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Slobeend, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Watersnip, Kokmeeuw, kleine Mantelmeeuw, Huisduif, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Halsbandparkiet, Koekoek, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Gele Kwik, Groet Gele Kwik, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Merel, Zanglijster, Cetti´s zanger, Grasmus, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Glanskop, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Rietgors.

Verslag : Stephan
Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Natuurpunt